Công Đoàn Thanh Bình


Khách sạn Công đoàn Thanh Bình ***
  • Add: 233 Nguyễn Tất Thành, Q.Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
  • Tel: (+84236) 3825.857 - 3829.139 - 3519.128
  • Fax: (+84236) 3838.444
  • Email: info@codatours.com.vn
  • website: congdoanthanhbinhhotel.com.vn