Tin nội bộ

Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022
Ngày 09/9/2017, Công đoàn công ty TNHH Một Thành Viên Du lịch Công đoàn Đà Nẵng đã tiến hành tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022 nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới và bầu ban chấp hành mới. Đại hội triệu tập 62 đại biểu đại diện cho 72 đoàn viên Công đoàn Công ty về dự.


       Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Công đoàn công ty TNHH Một Thành Viên Du lịch Công đoàn Đà Nẵng đã phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, động viên cán bộ công nhân viên lao động vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần đẩy mạnh chất lượng dịch vụ cũng như hiệu quả kinh doanh của toàn công ty. Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty còn phối hợp với chuyên môn thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn và người lao động chấp hành tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nghiêm túc thực hiện nội quy, quy định, quy chế của Công ty; đồng thời phối hợp với chuyên môn phát động và tổ chức khen thưởng các phong trào thi đua, tổ chức tốt các Hội thi và các hoạt động nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, đảm bảo việc làm và các chế độ chính sách cho người lao động.
      


       Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn công ty TNHH Một Thành Viên Du lịch Công đoàn Đà Nẵng đã đề ra phương hướng và các giải pháp thực hiện cụ thể: Công đoàn phối hợp với chuyên môn phấn đấu từ 95% trở lên đoàn viên đạt danh hiệu xuất sắc, trong đó có 35% đoàn viên xuất sắc tiêu biểu; 100% nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” trong đó có 35% đạt xuất sắc       Ðại hội cũng đã bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn khóa V, nhiệm kỳ 2017-2022.


  • Các bài viết khác