Tin nội bộ

Hội nghị người lao động năm 2018
Sáng ngày 10/02/2018 Công ty TNHH một thành viên Du lịch Công đoàn Đà Nẵng (Codatours) đã tổ chức thành công “Hội nghị người lao động năm 2018”.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng, Ban lãnh đạo Codatours, cùng toàn thể CBCNV của Công ty.

Hội nghị đã nghe báo cáo về công tác kinh doanh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Công ty. Có thể nói năm 2017 là năm đánh dấu những nỗ lực không ngừng của tập thể người lao động Công ty với những kết quả hết sức ấn tượng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngô Xuân Thắng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng, đã ghi nhận quá trình phấn đấu, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, CBCNV Công ty và kêu gọi toàn thể CBCNV công ty cần nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh được giao trong năm 2018.Bước sang năm 2018, dự báo sẽ còn rất nhiều khó khăn và thử thách trước mắt, Codatours xác định nỗ lực hết sức trong việc phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch.

Hội nghi người Lao động năm nay cũng đã bầu ra Ban thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2018 - 2020 và vinh danh 1 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 13 CBCNV đạt danh hiệu “Nụ cười Codatours năm 207”


Hội nghị người lao động hàng năm là diễn đàn để phát huy tính dân chủ trực tiếp, thông qua đó người lao động được biết, được làm, được bàn, được kiểm tra, được tham gia đóng góp xây dựng định hướng chiến lược vì sự phát triển của doanh nghiệp. Trong bầu không khí đoàn kết, dân chủ, tập trung trí tuệ, Hội nghị người lao động đã đồng thuận, quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, tiếp tục chung tay xây dựng văn hóa doanh nghiệp với phương châm “Chất lượng nâng tầm theo thời đại!”.

  • Các bài viết khác