Tin nội bộ

Codatours được tặng bằng khen của Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng
Hôm nay, ngày 14/11/2018 tại nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng, Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã tổ chức tuyên dương các điển hình tiên tiến thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo", tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2018.
 Hôm nay, ngày 14/11/2018 tại nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng, Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã tổ chức tuyên dương các điển hình tiên tiến thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo", tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2018.
Được tuyên dương lần này có 19 doanh nghiệp và hơn 110 cá nhân được khen thưởng trong đó Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Đà Nẵng (Codatours) vinh dự được tuyên dương lần này


  • Các bài viết khác