Tin nội bộ

Sơ kết 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ kinh doanh 5 tháng cuối năm 2019
Ngày 05/8/2019 tại khách sạn Công đoàn , Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị sơ kết 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ kinh doanh 5 tháng cuối năm 2019.
Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Huỳnh Thị Kim Lương - Bí thư chi bộ, Chủ tịch Công ty; đồng chí Phan Thị Vân Anh - Giám đốc Công ty

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả công tác kinh doanh 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ kinh doanh 5 tháng cuối năm 2019. Những tháng đầu năm, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức song kết quả kinh doanh của Công ty đã có nhiều khởi sắc, đặc biệt Trung tâm điều hành Du lịch Công đoàn đã đạt 89% kế hoạch đề ra.
Cũng tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Công ty và đồng chí Giám đốc Công ty đã nhấn mạnh: Con đường phía trước vẫn còn rất nhiều những khó khăn thử thách, nhưng với những giải pháp đã đặt ra, cùng tinh thần sẵn sàng thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao, sự quyết tâm và cố gắng hết mình của các cá nhân, tập thể, Codatours sẽ hoàn thành tốt những kế hoạch đã đề ra.


Nhân dịp này, Công ty cũng đã khen thưởng cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kinh doanh Công ty 7 tháng đầu năm 2019.


  • Các bài viết khác