Tour Hot

Đà Nẵng - Singapore - Đà Nẵng
( 04 ngày 03 đêm, Khởi hành: 09 – 12/05/2019 ) Bay thẳng từ Đà Nẵng, hàng không Silk Air thuộc Singapore Airlines
 


   
Mr. Lê Công Hòa
Tell: 0236 3840991
Hotline: 
0903551979
lehoa.codatours@gmail.com
Ms. Võ Thị Hoàng Minh
Tell: 0236 3840 995
Hotline:
 0983 313 159
minhcodatours@gmail.com 
Ms. Nguyễn Thị Thu Thảo
Tell: 0236 3817 525
Hotline:
0905 623644
thaocodatours@gmail.com 

  • Các bài viết khác